Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Przedsiębiorstwa doświadczające trudności przy sprzedaży przez Internet do innych krajów UE
Pozycja grupowania:
Rodzaje trudności/barier w sprzedaży przez Internet do innych krajów Unii Europejskiej
Lista dopuszczalnych wartości
Ograniczenia nałożone przez własnych partnerów biznesowych dotyczące sprzedaży w określonych krajach UE
 • tak
 • nie
Nieznajomość języków obcych na poziomie umożliwiającym komunikację z klientami z innych krajów UE
 • tak
 • nie
Trudności z przystosowaniem oznakowania produktów zgodnie z wymogami innych krajów UE
 • tak
 • nie
Trudności związane z rozpatrywaniem reklamacji i sporów
 • tak
 • nie
Wysokie koszty dostawy lub zwrotu produktów
 • tak
 • nie