Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Jaki był poziom wykształcenia Pana/Pani rodziców, gdy miał(a) Pan/Pani około 14 lat?
Pozycja grupowania:
Poziom wykształcenia rodziców
Lista dopuszczalnych wartości
matka
 • Poziom niski (wykształcenie podstawowe nieukończone, podstawowe ukończone, gimnazjalne)
 • Poziom średni (wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe, policealne, pomaturalne, po kolegium nauczycielskim, kolegium języków obcych)
 • Poziom wysoki (wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera, licencjata; wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym, wyższe ze stopniem naukowym)
 • Nie wiem
 • Respondent nie mieszkał z rodzicem w tym samym gospodarstwie domowym, i nie pozostawał w kontakcie lub rodzic nie żył
ojciec
 • Poziom niski (wykształcenie podstawowe nieukończone, podstawowe ukończone, gimnazjalne)
 • Poziom średni (wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe, policealne, pomaturalne, po kolegium nauczycielskim, kolegium języków obcych)
 • Poziom wysoki (wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera, licencjata; wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym, wyższe ze stopniem naukowym)
 • Nie wiem
 • Respondent nie mieszkał z rodzicem w tym samym gospodarstwie domowym, i nie pozostawał w kontakcie lub rodzic nie żył