Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  W jakim zawodzie pracowali Pana/Pani rodzice w okresie, gdy miał(a) Pan/Pani około 14 lat?
Pozycja grupowania:
Zawód rodziców
Lista dopuszczalnych wartości
ojciec
 • Gońcy, bagażowi i pokrewni
 • Zamiatacze i pokrewni
 • Sortowacze odpadów
 • Ładowacze nieczystości
 • Uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia)
 • Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
 • Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
 • Operatorzy maszyn do szycia
 • Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
 • Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
 • Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
 • Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
 • Kierownicy w instytucjach pomocy społecznej
 • Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi
 • Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
 • Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi
 • Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
 • Dietetycy i żywieniowcy
 • Technicy medyczni i dentystyczni
 • Technicy farmaceutyczni
 • Technicy analityki medycznej
 • Operatorzy aparatury medycznej
 • Technicy urządzeń ruchu lotniczego
 • Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
 • Lektorzy języków obcych
 • Nauczyciele szkół specjalnych
 • Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
 • Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki
 • Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
 • Kierownicy w gastronomii
 • Kierownicy w hotelarstwie
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
 • Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
 • Hodowcy drobiu
 • Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
 • Rolnicy upraw mieszanych
 • Ogrodnicy
 • Sadownicy
 • Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Ratownicy medyczni
 • Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
 • Technicy fizjoterapii i masażyści
 • Optycy okularowi
 • Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
 • Asystenci dentystyczni
 • Technicy weterynarii
 • Specjaliści nauk o Ziemi
 • Chemicy
 • Meteorolodzy
 • Fizycy i astronomowie
 • Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
 • Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Instruktorzy technologii informatycznych
 • Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
 • Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych
 • Archiwiści i muzealnicy
 • Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Sędziowie
 • Dyrektorzy generalni i zarządzający
 • Zawodowi działacze organizacji członkowskich
 • Wyżsi urzędnicy władz samorządowych
 • Wyżsi urzędnicy administracji rządowej
 • Przedstawiciele władz publicznych
 • Windykatorzy i pokrewni
 • Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
 • Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni
 • Kasjerzy bankowi i pokrewni
 • Operatorzy wprowadzania danych
 • Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu
 • Sekretarki (ogólne)
 • Pracownicy obsługi biurowej
 • Pracownicy obsługi płacowej
 • Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
 • Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
 • Ankieterzy
 • Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
 • Pracownicy biur informacji
 • Recepcjoniści hotelowi
 • Operatorzy centrali telefonicznych
 • Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
 • Konsultanci i inni pracownicy biur podróży
 • Literaci i inni autorzy tekstów
 • Duchowni i osoby konsekrowane
 • Specjaliści do spraw społecznych
 • Psycholodzy i pokrewni
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
 • Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
 • Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
 • Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
 • Klasyfikatorzy wyrobów przemysłowych
 • Strzałowi i pokrewni
 • Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni
 • Choreografowie i tancerze
 • Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
 • Artyści plastycy
 • Filolodzy i tłumacze
 • Dziennikarze
 • Nauczyciele akademiccy
 • Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Optometryści
 • Audiofonolodzy i logopedzi
 • Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
 • Fizjoterapeuci
 • Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Kreślarze
 • Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
 • Technicy technologii chemicznej i pokrewni
 • Technicy budownictwa
 • Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
 • Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni
 • Aktorzy
 • Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
 • Kierownicy do spraw badań i rozwoju
 • Kierownicy do spraw reklamy i public relations
 • Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
 • Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Kierownicy do spraw strategii i planowania
 • Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kierownicy do spraw finansowych
 • Technicy mechanicy
 • Technicy elektronicy i pokrewni
 • Technicy elektrycy
 • Pracownicy domowej opieki osobistej
 • Pomocniczy personel medyczny
 • Asystenci nauczycieli
 • Opiekunowie dziecięcy
 • Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Wydawcy posiłków
 • Sprzedawcy w stacji paliw
 • Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
 • Agenci sprzedaży bezpośredniej
 • Piloci statków powietrznych i personel pokrewny
 • Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
 • Pracownicy służb technicznych żeglugi
 • Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
 • Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
 • Kierownicy do spraw budownictwa
 • Kierownicy w górnictwie
 • Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
 • Kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie
 • Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
 • Nauczyciele kształcenia zawodowego
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
 • Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
 • Rolnicy upraw polowych
 • Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Pracownicy ochrony osób i mienia
 • Strażnicy w zakładach dla nieletnich
 • Strażacy
 • Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Ceramicy i pokrewni
 • Jubilerzy, złotnicy i pokrewni
 • Monterzy instrumentów muzycznych
 • Mechanicy precyzyjni
 • Mechanicy rowerów i pokrewni
 • Demonstratorzy wyrobów
 • Modelki i modele
 • Kasjerzy i sprzedawcy biletów
 • Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
 • Kierownicy sprzedaży w marketach
 • Właściciele sklepów
 • Uliczni sprzedawcy żywności
 • Sprzedawcy na targowiskach i bazarach
 • Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
 • Monterzy linii elektrycznych
 • Elektromechanicy i elektromonterzy
 • Elektrycy budowlani i pokrewni
 • Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych
 • Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
 • Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
 • Fotografowie
 • Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
 • Inżynierowie chemicy i pokrewni
 • Inżynierowie mechanicy
 • Inżynierowie inżynierii środowiska
 • Inżynierowie budownictwa
 • Analitycy systemów komputerowych
 • Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
 • Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
 • Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
 • Specjaliści do spraw public relations
 • Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
 • Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
 • Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
 • Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
 • Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
 • Introligatorzy i pokrewni
 • Drukarze
 • Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
 • Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Inżynierowie górnictwa i metalurgii
 • Technicy wsparcia informatycznego i technicznego
 • Operatorzy urządzeń teleinformatycznych
 • Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Tancerze
 • Muzycy i pokrewni
 • Aktorzy cyrkowi i pokrewni
 • Kartografowie i geodeci
 • Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
 • Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
 • Architekci krajobrazu
 • Architekci
 • Inżynierowie telekomunikacji
 • Inżynierowie elektronicy
 • Inżynierowie elektrycy
 • Położne z tytułem specjalisty
 • Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • Pielęgniarki z tytułem specjalisty
 • Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
 • Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia
 • Projektanci grafiki i multimediów
 • Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
 • Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Specjaliści do spraw sieci komputerowych
 • Administratorzy systemów komputerowych
 • Projektanci i administratorzy baz danych
 • Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Programiści aplikacji
 • Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
 • Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
 • Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • Farmaceuci specjaliści
 • Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • Diagności laboratoryjni specjaliści
 • Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
 • Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
 • Technicy sieci internetowych
 • Operatorzy sieci i systemów komputerowych
 • Technicy technologii żywności
 • Technicy leśnictwa
 • Technicy rolnictwa i pokrewni
 • Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)
 • Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Pracownicy działów kadr
 • Technicy archiwiści i pokrewni
 • Kodowacze, korektorzy i pokrewni
 • Listonosze i pokrewni
 • Pomocnicy biblioteczni
 • Pracownicy do spraw transportu
 • Planiści produkcyjni
 • Magazynierzy i pokrewni
 • Filozofowie, historycy i politolodzy
 • Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych
 • Ekonomiści
 • Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
 • Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
 • Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
 • Przedstawiciele handlowi
 • Mistrzowie produkcji w budownictwie
 • Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
 • Osoby dozoru ruchu w górnictwie
 • Instruktorzy nauki jazdy
 • Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
 • Pracownicy zakładów pogrzebowych
 • Osoby do towarzystwa
 • Astrolodzy, wróżbici i pokrewni
 • Gospodarze budynków
 • Pracownicy usług domowych
 • Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
 • Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
 • Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
 • Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
 • Nurkowie
 • Kaletnicy, rymarze i pokrewni
 • Obuwnicy i pokrewni
 • Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
 • Tapicerzy i pokrewni
 • Szwaczki, hafciarki i pokrewni
 • Konstruktorzy i krojczowie odzieży
 • Pracownicy świadczący usługi na ulicach
 • Pomoce kuchenne
 • Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
 • Układacze towarów na półkach
 • Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
 • Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta
 • Prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni
 • Ślusarze i pokrewni
 • Kowale i operatorzy pras kuźniczych
 • Takielarze i monterzy konstrukcji linowych
 • Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
 • Blacharze
 • Spawacze i pokrewni
 • Specjaliści do spraw administracji i rozwoju
 • Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
 • Analitycy finansowi
 • Doradcy finansowi i inwestycyjni
 • Urzędnicy organów udzielających licencji
 • Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
 • Urzędnicy do spraw podatków
 • Funkcjonariusze celni i ochrony granic
 • Sekretarze medyczni i pokrewni
 • Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
 • Sekretarze prawni
 • Kierownicy biura
 • Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
 • Zmywacze okien
 • Czyściciele pojazdów
 • Praczki ręczne i prasowacze
 • Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
 • Pomoce domowe i sprzątaczki
 • Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych)
 • Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
 • Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Ręczni pakowacze i znakowacze
 • Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
 • Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
 • Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
 • Robotnicy wykonujący prace proste w rybołówstwie i zakładach akwakultury
 • Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie
 • Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
 • Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
 • Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
 • Robotnicy wykonujący proste prace polowe
 • Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
 • Mechanicy statków powietrznych i pokrewni
 • Mechanicy pojazdów samochodowych
 • Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
 • Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
 • Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
 • Sportowcy i dżokeje
 • Pracownicy z zakresu działalności religijnej
 • Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
 • Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
 • Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Funkcjonariusze służb specjalnych
 • Funkcjonariusze służby więziennej
 • Policjanci
 • Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
 • Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
 • Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia
 • Lekarze weterynarii specjaliści
 • Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego
 • Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
 • Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
 • Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
 • Operatorzy urządzeń energetycznych
 • Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
 • Specjaliści do spraw ochrony środowiska
 • Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
 • Biolodzy i pokrewni
 • Matematycy, aktuariusze i statystycy
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Operatorzy maszyn do prania
 • Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
 • Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
 • Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
 • Piekarze, cukiernicy i pokrewni
 • Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
 • Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
 • Żołnierze szeregowi
 • Podoficerowie sił zbrojnych
 • Oficerowie sił zbrojnych
 • Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
 • Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
 • Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby
 • Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
 • Rybacy morscy
 • Rybacy śródlądowi
 • Hodowcy ryb
 • Robotnicy leśni i pokrewni
 • Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Pszczelarze i hodowcy jedwabników
 • Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
 • Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
 • Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
 • Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
 • Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Monterzy budownictwa wodnego
 • Robotnicy budowy dróg
 • Cieśle i stolarze budowlani
 • Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
 • Robotnicy obróbki kamienia
 • Murarze i pokrewni
 • Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
 • Kosmetyczki i pokrewni
 • Fryzjerzy
 • Barmani
 • Kelnerzy
 • Kucharze
 • Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
 • Konduktorzy i pokrewni
 • Stewardzi
 • Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
 • Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
 • Stolarze meblowi i pokrewni
 • Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
 • Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
 • Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Monterzy sprzętu elektronicznego
 • Monterzy sprzętu elektrycznego
 • Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
 • Agenci ubezpieczeniowi
 • Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)
 • Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
 • Księgowi
 • Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
 • Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
 • Hydraulicy i monterzy rurociągów
 • Szklarze
 • Monterzy izolacji
 • Tynkarze i pokrewni
 • Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
 • Dekarze
 • Kierowcy samochodów ciężarowych
 • Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
 • Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
 • Kierowcy motocykli
 • Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
 • Maszyniści kolejowi i metra
 • Formierze odlewniczy i pokrewni
 • Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
 • Lakiernicy
 • Malarze budowlani i pokrewni
 • Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
 • Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Agenci i administratorzy nieruchomości
 • Pośrednicy pracy i zatrudnienia
 • Organizatorzy konferencji i imprez
 • Spedytorzy i pokrewni
 • Pośrednicy handlowi
 • Zaopatrzeniowcy
matka
 • Gońcy, bagażowi i pokrewni
 • Zamiatacze i pokrewni
 • Sortowacze odpadów
 • Ładowacze nieczystości
 • Uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia)
 • Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
 • Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
 • Operatorzy maszyn do szycia
 • Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
 • Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
 • Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
 • Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
 • Kierownicy w instytucjach pomocy społecznej
 • Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi
 • Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
 • Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi
 • Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
 • Dietetycy i żywieniowcy
 • Technicy medyczni i dentystyczni
 • Technicy farmaceutyczni
 • Technicy analityki medycznej
 • Operatorzy aparatury medycznej
 • Technicy urządzeń ruchu lotniczego
 • Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
 • Lektorzy języków obcych
 • Nauczyciele szkół specjalnych
 • Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
 • Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki
 • Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
 • Kierownicy w gastronomii
 • Kierownicy w hotelarstwie
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
 • Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
 • Hodowcy drobiu
 • Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
 • Rolnicy upraw mieszanych
 • Ogrodnicy
 • Sadownicy
 • Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Ratownicy medyczni
 • Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
 • Technicy fizjoterapii i masażyści
 • Optycy okularowi
 • Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
 • Asystenci dentystyczni
 • Technicy weterynarii
 • Specjaliści nauk o Ziemi
 • Chemicy
 • Meteorolodzy
 • Fizycy i astronomowie
 • Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
 • Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Instruktorzy technologii informatycznych
 • Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
 • Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych
 • Archiwiści i muzealnicy
 • Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Sędziowie
 • Dyrektorzy generalni i zarządzający
 • Zawodowi działacze organizacji członkowskich
 • Wyżsi urzędnicy władz samorządowych
 • Wyżsi urzędnicy administracji rządowej
 • Przedstawiciele władz publicznych
 • Windykatorzy i pokrewni
 • Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
 • Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni
 • Kasjerzy bankowi i pokrewni
 • Operatorzy wprowadzania danych
 • Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu
 • Sekretarki (ogólne)
 • Pracownicy obsługi biurowej
 • Pracownicy obsługi płacowej
 • Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
 • Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
 • Ankieterzy
 • Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
 • Pracownicy biur informacji
 • Recepcjoniści hotelowi
 • Operatorzy centrali telefonicznych
 • Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
 • Konsultanci i inni pracownicy biur podróży
 • Literaci i inni autorzy tekstów
 • Duchowni i osoby konsekrowane
 • Specjaliści do spraw społecznych
 • Psycholodzy i pokrewni
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
 • Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
 • Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
 • Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
 • Klasyfikatorzy wyrobów przemysłowych
 • Strzałowi i pokrewni
 • Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni
 • Choreografowie i tancerze
 • Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
 • Artyści plastycy
 • Filolodzy i tłumacze
 • Dziennikarze
 • Nauczyciele akademiccy
 • Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Optometryści
 • Audiofonolodzy i logopedzi
 • Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
 • Fizjoterapeuci
 • Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Kreślarze
 • Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
 • Technicy technologii chemicznej i pokrewni
 • Technicy budownictwa
 • Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
 • Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni
 • Aktorzy
 • Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
 • Kierownicy do spraw badań i rozwoju
 • Kierownicy do spraw reklamy i public relations
 • Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
 • Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Kierownicy do spraw strategii i planowania
 • Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kierownicy do spraw finansowych
 • Technicy mechanicy
 • Technicy elektronicy i pokrewni
 • Technicy elektrycy
 • Pracownicy domowej opieki osobistej
 • Pomocniczy personel medyczny
 • Asystenci nauczycieli
 • Opiekunowie dziecięcy
 • Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Wydawcy posiłków
 • Sprzedawcy w stacji paliw
 • Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
 • Agenci sprzedaży bezpośredniej
 • Piloci statków powietrznych i personel pokrewny
 • Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
 • Pracownicy służb technicznych żeglugi
 • Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
 • Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
 • Kierownicy do spraw budownictwa
 • Kierownicy w górnictwie
 • Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
 • Kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie
 • Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
 • Nauczyciele kształcenia zawodowego
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
 • Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
 • Rolnicy upraw polowych
 • Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Pracownicy ochrony osób i mienia
 • Strażnicy w zakładach dla nieletnich
 • Strażacy
 • Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Ceramicy i pokrewni
 • Jubilerzy, złotnicy i pokrewni
 • Monterzy instrumentów muzycznych
 • Mechanicy precyzyjni
 • Mechanicy rowerów i pokrewni
 • Demonstratorzy wyrobów
 • Modelki i modele
 • Kasjerzy i sprzedawcy biletów
 • Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
 • Kierownicy sprzedaży w marketach
 • Właściciele sklepów
 • Uliczni sprzedawcy żywności
 • Sprzedawcy na targowiskach i bazarach
 • Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
 • Monterzy linii elektrycznych
 • Elektromechanicy i elektromonterzy
 • Elektrycy budowlani i pokrewni
 • Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych
 • Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
 • Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
 • Fotografowie
 • Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
 • Inżynierowie chemicy i pokrewni
 • Inżynierowie mechanicy
 • Inżynierowie inżynierii środowiska
 • Inżynierowie budownictwa
 • Analitycy systemów komputerowych
 • Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
 • Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
 • Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
 • Specjaliści do spraw public relations
 • Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
 • Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
 • Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
 • Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
 • Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
 • Introligatorzy i pokrewni
 • Drukarze
 • Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
 • Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Inżynierowie górnictwa i metalurgii
 • Technicy wsparcia informatycznego i technicznego
 • Operatorzy urządzeń teleinformatycznych
 • Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Tancerze
 • Muzycy i pokrewni
 • Aktorzy cyrkowi i pokrewni
 • Kartografowie i geodeci
 • Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
 • Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
 • Architekci krajobrazu
 • Architekci
 • Inżynierowie telekomunikacji
 • Inżynierowie elektronicy
 • Inżynierowie elektrycy
 • Położne z tytułem specjalisty
 • Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • Pielęgniarki z tytułem specjalisty
 • Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
 • Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia
 • Projektanci grafiki i multimediów
 • Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
 • Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Specjaliści do spraw sieci komputerowych
 • Administratorzy systemów komputerowych
 • Projektanci i administratorzy baz danych
 • Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Programiści aplikacji
 • Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
 • Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
 • Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • Farmaceuci specjaliści
 • Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • Diagności laboratoryjni specjaliści
 • Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
 • Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
 • Technicy sieci internetowych
 • Operatorzy sieci i systemów komputerowych
 • Technicy technologii żywności
 • Technicy leśnictwa
 • Technicy rolnictwa i pokrewni
 • Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)
 • Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Pracownicy działów kadr
 • Technicy archiwiści i pokrewni
 • Kodowacze, korektorzy i pokrewni
 • Listonosze i pokrewni
 • Pomocnicy biblioteczni
 • Pracownicy do spraw transportu
 • Planiści produkcyjni
 • Magazynierzy i pokrewni
 • Filozofowie, historycy i politolodzy
 • Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych
 • Ekonomiści
 • Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
 • Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
 • Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
 • Przedstawiciele handlowi
 • Mistrzowie produkcji w budownictwie
 • Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
 • Osoby dozoru ruchu w górnictwie
 • Instruktorzy nauki jazdy
 • Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
 • Pracownicy zakładów pogrzebowych
 • Osoby do towarzystwa
 • Astrolodzy, wróżbici i pokrewni
 • Gospodarze budynków
 • Pracownicy usług domowych
 • Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
 • Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
 • Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
 • Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
 • Nurkowie
 • Kaletnicy, rymarze i pokrewni
 • Obuwnicy i pokrewni
 • Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
 • Tapicerzy i pokrewni
 • Szwaczki, hafciarki i pokrewni
 • Konstruktorzy i krojczowie odzieży
 • Pracownicy świadczący usługi na ulicach
 • Pomoce kuchenne
 • Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
 • Układacze towarów na półkach
 • Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
 • Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta
 • Prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni
 • Ślusarze i pokrewni
 • Kowale i operatorzy pras kuźniczych
 • Takielarze i monterzy konstrukcji linowych
 • Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
 • Blacharze
 • Spawacze i pokrewni
 • Specjaliści do spraw administracji i rozwoju
 • Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
 • Analitycy finansowi
 • Doradcy finansowi i inwestycyjni
 • Urzędnicy organów udzielających licencji
 • Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
 • Urzędnicy do spraw podatków
 • Funkcjonariusze celni i ochrony granic
 • Sekretarze medyczni i pokrewni
 • Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
 • Sekretarze prawni
 • Kierownicy biura
 • Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
 • Zmywacze okien
 • Czyściciele pojazdów
 • Praczki ręczne i prasowacze
 • Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
 • Pomoce domowe i sprzątaczki
 • Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych)
 • Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
 • Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Ręczni pakowacze i znakowacze
 • Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
 • Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
 • Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
 • Robotnicy wykonujący prace proste w rybołówstwie i zakładach akwakultury
 • Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie
 • Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
 • Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
 • Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
 • Robotnicy wykonujący proste prace polowe
 • Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
 • Mechanicy statków powietrznych i pokrewni
 • Mechanicy pojazdów samochodowych
 • Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
 • Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
 • Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
 • Sportowcy i dżokeje
 • Pracownicy z zakresu działalności religijnej
 • Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
 • Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
 • Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Funkcjonariusze służb specjalnych
 • Funkcjonariusze służby więziennej
 • Policjanci
 • Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
 • Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
 • Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia
 • Lekarze weterynarii specjaliści
 • Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego
 • Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
 • Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
 • Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
 • Operatorzy urządzeń energetycznych
 • Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
 • Specjaliści do spraw ochrony środowiska
 • Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
 • Biolodzy i pokrewni
 • Matematycy, aktuariusze i statystycy
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Operatorzy maszyn do prania
 • Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
 • Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
 • Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
 • Piekarze, cukiernicy i pokrewni
 • Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
 • Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
 • Żołnierze szeregowi
 • Podoficerowie sił zbrojnych
 • Oficerowie sił zbrojnych
 • Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
 • Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
 • Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby
 • Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
 • Rybacy morscy
 • Rybacy śródlądowi
 • Hodowcy ryb
 • Robotnicy leśni i pokrewni
 • Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Pszczelarze i hodowcy jedwabników
 • Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
 • Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
 • Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
 • Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
 • Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Monterzy budownictwa wodnego
 • Robotnicy budowy dróg
 • Cieśle i stolarze budowlani
 • Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
 • Robotnicy obróbki kamienia
 • Murarze i pokrewni
 • Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
 • Kosmetyczki i pokrewni
 • Fryzjerzy
 • Barmani
 • Kelnerzy
 • Kucharze
 • Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
 • Konduktorzy i pokrewni
 • Stewardzi
 • Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
 • Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
 • Stolarze meblowi i pokrewni
 • Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
 • Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
 • Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Monterzy sprzętu elektronicznego
 • Monterzy sprzętu elektrycznego
 • Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
 • Agenci ubezpieczeniowi
 • Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)
 • Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
 • Księgowi
 • Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
 • Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
 • Hydraulicy i monterzy rurociągów
 • Szklarze
 • Monterzy izolacji
 • Tynkarze i pokrewni
 • Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
 • Dekarze
 • Kierowcy samochodów ciężarowych
 • Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
 • Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
 • Kierowcy motocykli
 • Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
 • Maszyniści kolejowi i metra
 • Formierze odlewniczy i pokrewni
 • Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
 • Lakiernicy
 • Malarze budowlani i pokrewni
 • Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
 • Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Agenci i administratorzy nieruchomości
 • Pośrednicy pracy i zatrudnienia
 • Organizatorzy konferencji i imprez
 • Spedytorzy i pokrewni
 • Pośrednicy handlowi
 • Zaopatrzeniowcy