Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Pozycja grupowania:
Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Lista dopuszczalnych wartości
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • nie
  • tak
Wejście do budynku
  • nie
  • tak
Udogodnienia wewnątrz budynku
  • nie
  • tak