Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w roku sprawozdawczym gmina przekazała organizacjom pozarządowym dotacje na dofinansowanie inwestycji?
Pozycja grupowania:
Przekazanie organizacjom pozarządowym dotacji na dofinansowanie inwestycji
Lista dopuszczalnych wartości
Przekazanie organizacjom pozarządowym dotacji na dofinansowanie inwestycji
  • tak
  • nie