Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy wg stanu na dzień 31 XII gmina była członkiem spółdzielni socjalnej?
Pozycja grupowania:
Członkostwo w spółdzielniach socjalnych
Lista dopuszczalnych wartości
Członkostwo w spółdzielniach socjalnych
  • tak
  • nie