Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w gminie, według stanu na 31 XII, obowiązywał akt prawa miejscowego dotyczący stosowania klauzul społecznych?
Pozycja grupowania:
Obowiązywanie aktu prawa miejscowego regulującego stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
Lista dopuszczalnych wartości
Obowiązywanie aktu prawa miejscowego regulującego stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
  • tak
  • nie