Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka korzystała z pracy społecznej (dobrowolnej i bez wynagrodzenia) świadczonej przynajmniej raz w ... r. przez jej członków?
Pozycja grupowania:
płeć
Lista dopuszczalnych wartości
Kobiety
  • tak
  • nie