Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Pracujący
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
pełen etat
Pozycja grupowania:
główne miejsce pracy
Lista dopuszczalnych wartości
Ogółemtaktak
 • tak
 • nie
Ogółemtaknie
 • tak
 • nie
Ogółemnietak
 • tak
 • nie
Ogółemnienie
 • tak
 • nie
Kobietytaktak
 • tak
 • nie
Kobietytaknie
 • tak
 • nie
Kobietynietak
 • tak
 • nie
Kobietynienie
 • tak
 • nie