Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Prosimy o wpisanie znak "X" w kratce z symbolem właściwej odpowiedzi.
Pozycja grupowania:
Przedmiot działalności TFI
Lista dopuszczalnych wartości
zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych
 • pełnienie funkcji przdstawiciela funduszy zagranicznych
 • pośrednictwo z zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 • doradztwo inwestycyjne
 • zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
 • zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych
pełnienie funkcji przdstawiciela funduszy zagranicznych
 • pełnienie funkcji przdstawiciela funduszy zagranicznych
 • pośrednictwo z zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 • doradztwo inwestycyjne
 • zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
 • zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych
pośrednictwo z zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 • pełnienie funkcji przdstawiciela funduszy zagranicznych
 • pośrednictwo z zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 • doradztwo inwestycyjne
 • zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
 • zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych
doradztwo inwestycyjne
 • pełnienie funkcji przdstawiciela funduszy zagranicznych
 • pośrednictwo z zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 • doradztwo inwestycyjne
 • zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
 • zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych
zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
 • pełnienie funkcji przdstawiciela funduszy zagranicznych
 • pośrednictwo z zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 • doradztwo inwestycyjne
 • zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
 • zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych