Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Przyczyna niepodjęcia badania
Pozycja grupowania:
Numer wizyty
Lista dopuszczalnych wartości
1
 • przeprowadzone
 • brak wylosowanego mieszkania - zmiana stała
 • brak wylosowanego mieszkania - zmiana czasowa
 • mieszkanie niezamieszkane - zmiana czasowa
 • długotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego (powyżej 12 miesięcy)
 • brak dostępu do mieszkania
 • brak możliwości kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu - zmiana czasowa
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym z powodu bariery językowej - zmiana czasowa
 • krótkotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego (do 12 miesięcy)
 • inne
 • brak badanego gospodarstwa domowego
 • odmowa wzięcia udziału w badaniu wyrażona przez całe gospodarstwo domowe
2
 • przeprowadzone
 • brak wylosowanego mieszkania - zmiana stała
 • brak wylosowanego mieszkania - zmiana czasowa
 • mieszkanie niezamieszkane - zmiana czasowa
 • długotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego (powyżej 12 miesięcy)
 • brak dostępu do mieszkania
 • brak możliwości kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu - zmiana czasowa
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym z powodu bariery językowej - zmiana czasowa
 • krótkotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego (do 12 miesięcy)
 • inne
 • brak badanego gospodarstwa domowego
 • odmowa wzięcia udziału w badaniu wyrażona przez całe gospodarstwo domowe
3
 • przeprowadzone
 • brak wylosowanego mieszkania - zmiana stała
 • brak wylosowanego mieszkania - zmiana czasowa
 • mieszkanie niezamieszkane - zmiana czasowa
 • długotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego (powyżej 12 miesięcy)
 • brak dostępu do mieszkania
 • brak możliwości kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu - zmiana czasowa
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym z powodu bariery językowej - zmiana czasowa
 • krótkotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego (do 12 miesięcy)
 • inne
 • brak badanego gospodarstwa domowego
 • odmowa wzięcia udziału w badaniu wyrażona przez całe gospodarstwo domowe