Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Inwestycje podjęte w bieżącym roku i planowane na rok następny dotyczą lub będą dotyczyć?
Pozycja grupowania:
Rok inwestowania (bieżący i przyszły)
Lista dopuszczalnych wartości
rok sprawozdawczy
 • wymiany zużytych bądź przestarzałych maszyn lub urządzeń
 • zwiększenia mocy produkcyjnych
 • poprawy efektywności działania
 • innych celów inwestycyjnych (ochrona środowiska, bezpieczeństwo itp.)
rok przyszły
 • wymiany zużytych bądź przestarzałych maszyn lub urządzeń
 • zwiększenia mocy produkcyjnych
 • poprawy efektywności działania
 • innych celów inwestycyjnych (ochrona środowiska, bezpieczeństwo itp.)