Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nauczyciele akademiccy
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kraje


Brak rozwinięcia wymiarów