Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby doktoryzujące się (mające wszczęte przewody doktorskie) poza studiami doktoranckimi
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Dziedziny/dyscypliny naukowe odpowiadające tematowi rozprawy doktorskiej


Brak rozwinięcia wymiarów