Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Efekty rzeczowe inwestycji na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Efekty rzeczowe oddanych do użytku środków trwałych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej


Brak rozwinięcia wymiarów