Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsca w sali widowiskowej
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Poszczególne sale widowiskowe


Brak rozwinięcia wymiarów