Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obrót ładunków tranzytowych w tranzycie lądowo-morskim (wywóz)
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kraje według kontynentów


Brak rozwinięcia wymiarów