Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obiekt wyposażony w udogodnienia dla osób niewidzących i słabowidzących
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kategoria budynku/lokalu


Brak rozwinięcia wymiarów