Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Słuchacze studiów podyplomowych
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Nazwy kierunków kształcenia według ISCED-F
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1088000000 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące usługi transportowe
1041000000 Nazwa - Transport
1039000000 Nazwa - Programy i kwalifikacje związane z ochroną i bezpieczeństwem gdzie indziej niesklasyfikowane
1038800000 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z usługami w zakresie bezpieczeństwa
1032000000 Nazwa - Ochrona osób i mienia
1031000000 Nazwa - Wojsko i obronność
1029000000 Nazwa - Programy i kwalifikacje związane z usługami w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy gdzie indziej niesklasyfikowane
1022000000 Nazwa - Bezpieczeństwo i higiena pracy
1021000000 Nazwa - Higiena publiczna
1019000000 Nazwa - Programy i kwalifikacje związane z usługami dla ludności gdzie indziej niesklasyfikowane
0211000000 Nazwa - Techniki audiowizualne i produkcje mediów
0188000000 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z edukacją
0119000000 Nazwa - Kształcenie gdzie indziej niesklasyfikowane
0114000000 Nazwa - Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
0113000000 Nazwa - Kształcenie nauczycieli bez specjalizacji tematycznej
0112000000 Nazwa - Kształcenie nauczycieli nauczania przedszkolnego
0111000000 Nazwa - Kształcenie
1015000000 Nazwa - Turystyka i wypoczynek
1014000000 Nazwa - Sport
1013000000 Nazwa - Hotele, restauracje i katering
1012000000 Nazwa - Pielęgnacja włosów i urody
1011000000 Nazwa - Usługi domowe
0988000000 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące zdrowie i opiekę społeczną
0929000000 Nazwa - Opieka społeczna gdzie indziej niesklasyfikowana
0923000000 Nazwa - Praca socjalna i doradztwo
0922000000 Nazwa - Usługi związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą
0921000000 Nazwa - Opieka nad osobami starszymi i dorosłymi niepełnosprawnymi
0919000000 Nazwa - Zdrowie gdzie indziej niesklasyfikowane
0917000000 Nazwa - Medycyna i terapia tradycyjna oraz komplementarna
0916000000 Nazwa - Farmacja
0915000000 Nazwa - Terapia i rehabilitacja
0914000000 Nazwa - Technologie związane z diagnostyką i leczeniem
0913000000 Nazwa - Pielęgniarstwo i położnictwo
0912000000 Nazwa - Medycyna
0911000000 Nazwa - Stomatologia
0888000000 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i weterynarię
0841000000 Nazwa - Weterynaria
0831000000 Nazwa - Rybactwo
0821000000 Nazwa - Leśnictwo
0819000000 Nazwa - Programy i kwalifikacje związane z rolnictwem gdzie indziej niesklasyfikowane
0812000000 Nazwa - Ogrodnictwo
0811000000 Nazwa - Produkcja roślinna i zwierzęca
0788000000 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące technikę, przemysł i budownictwo
0732000000 Nazwa - Budownictwo i inżynieria lądowa i wodna
0731000000 Nazwa - Architektura i planowanie przestrzenne
0729000000 Nazwa - Programy i kwalifikacje związane z przetwórstwem przemysłowym gdzie indziej niesklasyfikowane
0724000000 Nazwa - Górnictwo i wydobycie
0723000000 Nazwa - Tekstylia (odzież, obuwie i wyroby skórzane)
0722000000 Nazwa - Surowce (szkło, papier, tworzywo sztuczne i drewno)
0721000000 Nazwa - Przetwórstwo żywności
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia