Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia obrębów, dla których należy założyć BDOT500 dla terenów mias,t
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    wg jednostek ewidencyjnych (gmin-jednostek równorzędnych)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Gminy