Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas nieprzepracowany – godziny opłacone tylko przez zakład pracy
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów