Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nazwa zawodu/specjalności pracownika
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów