Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenia brutto - Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej w roku referencyjnym
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów