Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przeważający rodzaj prowadzonej działalności
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    PKD 2007


Brak rozwinięcia wymiarów