Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba jednostek wytwórczych/elektrowni/elektrociepłowni
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    OZE i CHP (el. niezależne)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
3 Elektrownie niezależne: wodne i inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracji