Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lokalizacja jednostki wytwórczej/elektrowni (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Miejscowość, Ulica, Województwo, Powiat, Gmina)
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Typ instalacji OZE i CHP
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Instalacje odnawialnego źródła energii
1.1 elektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW
1.1.1 elektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
1.1.2 elektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.1.3 elektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1.2 elektrownie wodne
1.2.1 elektrownie wodne - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
1.2.2 elektrownie wodne - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.2.3 elektrownie wodne - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1.3 elektrownie biogazowe na gaz wysypiskowy
1.3.1 elektrownie biogazowe na gaz wysypiskowy - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
1.3.2 elektrownie biogazowe na gaz wysypiskowy - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.3.3 elektrownie biogazowe na gaz wysypiskowy - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1.4 elektrownie biogazowe na osady ściekowe
1.4.1 elektrownie biogazowe na osady ściekowe - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii elektrownie biogazowe na osady ściekowe
1.4.2 elektrownie biogazowe na osady ściekowe - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.4.3 elektrownie biogazowe na osady ściekowe - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1.5 elektrownie na biogaz rolniczy
1.5.1 elektrownie na biogaz rolniczy - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
1.5.3 elektrownie na biogaz rolniczy - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1.6 elektrownie na biogaz pozostały
1.5.2 elektrownie na biogaz rolniczy - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.6.1 elektrownie na biogaz pozostały - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
1.6.2 elektrownie na biogaz pozostały - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.6.3 elektrownie na biogaz pozostały - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1.7 elektrownie wiatrowe
1.7.1 elektrownie wiatrowe - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
1.7.2 elektrownie wiatrowe - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.7.3 elektrownie wiatrowe - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1.7.4 elektrownie wiatrowe już działające, których moc zainstalowana została zwiększona i osiągnęła lub przekroczyła 10 MW
1.8 elektrownie na biomasę leśną
1.8.1 elektrownie na biomasę leśną - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
1.8.2 elektrownie na biomasę leśną - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.8.3 elektrownie na biomasę leśną - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1.9 elektrownie na biomasę rolniczą (w tym uprawy energetyczne)
1.9.1 elektrownie na biomasę rolniczą (w tym uprawy energetyczne) - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
1.9.3 elektrownie na biomasę rolniczą (w tym uprawy energetyczne) - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1.10 elektrownie na biomasę odpadową
1.9.2 elektrownie na biomasę rolniczą (w tym uprawy energetyczne) - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.10.1 elektrownie na biomasę odpadową - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
1.10.2 elektrownie na biomasę odpadową - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.10.3 elektrownie na biomasę odpadową - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1.11 elektrownie na inne rodzaje biomasy
1.11.1 elektrownie na inne rodzaje biomasy - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
1.11.2 elektrownie na inne rodzaje biomasy - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.11.3 elektrownie na inne rodzaje biomasy
1.12 elektrownie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne)
1.12.1 elektrownie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne) - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
1.12.2 elektrownie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne) - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
1.12.3 elektrownie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne) - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia