Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba jednostek wytwórczych/elektrowni/elektrociepłowni
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Miejscowość, kod województwa, kod powiatu, kod gminy
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Miejscowość
Województwa
Powiaty
Gminy