Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Data zmiany parametrów
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Rodzaje kotłów i turbin
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Kotły parowe
1.1 OP - kotły parowe pyłowe
1.2 OR - kotły parowe rusztowe
1.3 OG - kotły parowe gazowe
1.4 OO - kotły parowe olejowe
1.5 OF - kotły parowe fluidalne
1.6 OI - kotły parowe inne
2 Kotły wodne
2.1 WP - kotły wodne pyłowe
2.2 WR - kotły wodne rusztowe
2.3 WG - kotły wodne gazowe
2.4 WO - kotły wodne olejowe
2.5 WF - kotły wodne inne
3 Turbiny
3.1 TG - turbiny gazowe
3.2 TK - turbiny kondensacyjne
3.3 TP - turbiny przeciwprężne
3.4 C - turbiny z wylotem lub wylotem i upustami ciepłowniczymi
3.5 UC - turbiny z wylotem ciepłowniczym i upustami przemysłowymi
3.6 UK - turbiny kondensacyjne z upustami przemysłowymi
3.7 UP - turbiny przeciwprężne z upustami przemysłowymi
3.8 CK - turbiny kondensacyjne z upustami ciepłowniczymi
3.9 UCK - turbiny kondensacyjne z upustami przemysłowymi i ciepłowniczymi
3.10 TI - inne urządzenia, np. agregaty prądotwórcze, silniki spalinowe