Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wyznacznik paliwa gazowego
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Paliwa gazowe
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Paliwa gazowe (art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne)
2 Metan lub gaz uzyskiwany z biomasy (art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne)
12 Paliwa gazowe lub metan lub gaz uzyskiwany z przetwarzania biomasy z innymi paliwami (art. 9l ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne)