Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Waga brutto (masa) ładunków
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kraje
Symbol pozycji Nazwa pozycji
040 Austria
056 Belgia
112 Białoruś
100 Bułgaria
191 Chorwacja
196 Cypr
499 Czarnogóra
203 Czechy
208 Dania
233 Estonia
246 Finlandia
250 Francja
300 Grecja
724 Hiszpania
528 Holandia
372 Irlandia
352 Islandia
438 Liechtenstein
440 Litwa
442 Luksemburg
428 Łotwa
470 Malta
504 Maroko
498 Mołdawia
492 Monako
276 Niemcy
578 Norwegia
616 Polska
620 Portugalia
643 Rosja
642 Rumunia
688 Serbia
703 Słowacja
705 Słowenia
760 Syria
756 Szwajcaria
752 Szwecja
792 Turcja
804 Ukraina
348 Węgry
826 Wielka Brytania
380 Włochy
398 Kazachstan