Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość usług nabytych od nierezydentów
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kody organizacji miedzynarodowych
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1C IMF (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
1D WTO (Światowa Organizacja Handlu)
1E IBRD (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju)
1F IDA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju)
1H UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury)
1J FAO (Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa)
1K WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
1L IFAD (Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa)
1M IFC (Międzynarodowa Korporacja Finansowa)
1N MIGA (Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych)
5L CDB (Karaibski Bank Rozwoju)
5K IIB (Międzynarodowy Bank Inwestycyjny)
5J IBEC (Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej)
5I ECCB (Bank Centralny Wschodnich Wysp Karaibskich)
5H NIB (Nordycki Bank Inwestycyjny)
6I WAEMU (Zachodnioafrykańska Unia Gospodarczo-Walutowa)
6H EUTELSAT (Europejska Organizacja Telekomunikacji Satelitarnej)
6G EUROCONTROL (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa)
6F EPO (Europejskie Biuro Patentowe)
6E ESA (Europejska Agencja Przestrzeni Kosmicznej)
6D ICRC (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża)
6C Rada Europy
6B NATO (Organizacja Paktu Północnego Atlantyku)
5Z Pozostałe, gdzie indziej niewymienione, międzynarodowe organizacje finansowe (w tym Bank Rozwoju Rady Europy)
5Y Wschodniokaraibska Unia Walutowa (ECCU)
5X Wspólnota Gospodarcza i Walutowa Afryki Centralnej
5W Bank Centralny krajów Afryki Centralnej (BEAC)
5U ADC (Andyjska Korporacja Rozwoju)
5T CABEI (Środkowoamerykański Bank Integracji Gospodarczej)
5S Specjalne Fundusze Rozwoju
5R Azjatycki Fundusz Rozwoju
5Q Afrykański Fundusz Rozwoju
5P CASDB (Bank Rozwoju Państw Afryki Środkowej)
5O BCEAO (Bank Centralny Państw Afryki Zachodniej)
5N BADEA (Arabski Bank Rozwoju Gospodarczego w Afryce)
5M AMF (Arabski Fundusz Walutowy)
7M EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock)
7L IFFIm (Międzynarodowy Instrument Finansowy na rzecz Szczepień)
7K Fonds belgo-congolais d’Amortissement et de Gestion
7J FLAR (Fondo Latinoamericano de Reservas)
7I BLADEX (Banco Latinoamericano de Comercio Exterior)
7H AFREXIMBANK (African Export-Import Bank)
7G Czarnomorski Bank Handlu i Rozwoju
8A Międzynarodowa Unia Kredytowych i Inwestycyjnych Ubezpieczycieli
6Z Inne organizacje międzynarodowe (instytucje niefinansowe)
6U Bank Rozwoju Rady Europy
6T Klub Paryski
6S Euroazjatycki Bank Rozwoju (EDB)
6R IDB (Islamski Bank Rozwoju)
6Q IOM (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji)
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia