Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozchody gospodarstwa domowego - ilość
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Rodzaj rozchodu gospodarstwa domowego
Symbol pozycji Nazwa pozycji
011111 Ryż
011121 Mąka pszenna
011122 Pozostałe mąki
011123 Kasze i ziarna zbóż
011131 Pieczywo
011141 Pozostałe wyroby piekarskie
011151 Pizza i inne półprodukty mączne
011161 Makarony i produkty makaronowe
011171 Płatki śniadaniowe
011181 Pozostałe produkty zbożowe
151111 Pozyskanie budynków i budowli na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą
151211 Materiały do budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu i modernizacji budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą
151221 Usługi związane z budową, przebudową, rozbudową, remontem i modernizacją budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą
151222 Fundusz remontowy
152111 Pozyskanie ziemi na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą
153111 Rozchody na przyszłą działalność gospodarczą
154111 Pozostałe rozchody kapitałowe
161111 Spłata pożyczek i kredytów hipotecznych (łącznie z odsetkami)
161112 Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach kartą kredytową (łącznie z odsetkami)
161113 Spłata pozostałych pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach (łącznie z odsetkami)
161121 Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach (łącznie z odsetkami)
161131 Spłata pożyczek pieniężnych zaciągniętych od osób prywatnych (łącznie z odsetkami)
161211 Pożyczki pieniężne udzielone osobom prywatnym
161311 Lokaty wpłacone do kas mieszkaniowych
161312 Pozostałe lokaty wpłacone do banków
161321 Lokaty wpłacone do innych instytucji
161322 Przedpłaty, kaucje
161341 Zakup papierów wartościowych
141111 Podatek od dochodów z pracy najemnej stałej
141112 Podatek od odpraw
141121 Podatek od dochodów z pracy najemnej dorywczej
141211 Podatek od emerytur
141212 Podatek od rent z tytułu niezdolności do pracy
141221 Podatek od zasiłków dla bezrobotnych
141222 Podatek od pozostałych świadczeń dla bezrobotnych
141223 Podatek od świadczeń i zasiłków przedemerytalnych
141231 Podatek od rent rodzinnych
141232 Podatek od zasiłków macierzyńskich
141233 Podatek od zasiłku chorobowego
141234 Podatek od renty socjalnej
141311 Podatek od pozostałych dochodów (bieżący)
141411 Podatek od dochodów z tytułu własności (bieżący)
142111 Podatek od dochodów z tytułu własności (niebieżący)
142121 Podatek od dochodów z wynajmu ziemi
142122 Podatek od dochodów z wynajmu budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą
142131 Podatek od alimentów od osób prywatnych
142132 Podatek od pozostałych dochodów (niebieżący)
142141 Podatek od dochodów ze sprzedaży użytkowanych artykułów konsumpcyjnych
142151 Podatek od przychodów ze sprzedaży budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą
142152 Podatek od przychodów ze sprzedaży ziemi niezwiązanej z działalnością gospodarczą
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
   
8
Nastepna
Ostatnia