Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego w imporcie/nabyciu wewnątrzwspólnotowym
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kraj kontrahenta
Symbol pozycji Nazwa pozycji
K_I Inny kraj
ZK Zakon Kawalerów Maltańskich
ZR Zair
Wys-A-ONZ Wyspecjalizowana agencja/agenda ONZ
XX Uchodźca (inne)
XB Uchodźca (Art. 1 Konwencji z 1951 r.)
XT Tybet
1815 WNP - Wspólnota Niepodległych Państw (11 państw)
K_N Kraj nieznany
8962 Kraje byłego ZSRR
OECD(35) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - 35 państw
5510 Australia i Nowa Zelandia
1820 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD (wyłączając UE) - 14 państw
1430 Kraje najsłabiej rozwinięte (LDC) - 47 państw
1420 Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC) - 21 państw
1415 Dynamiczne gospodarki azjatyckie (DAEs)
1410 Nowo uprzemysłowione kraje azjatyckie (NICs)
1330 Wspólny Rynek Ameryki Południowej (MERCOSUR) - 5 państw
1310 Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)
8961 Pozostałe kraje byłego ZSRR
1130 Kraje kandydujące (UE) - 5 państw
1120 Kraje Bałkanów Zachodnich (WBCs) - 6 państw
1115 Europejski Obszar Gospodarczy (EEA) - 31 państw
1059 Południowoazjatyckie Stowarzyszenie na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC) - 8 państw
1058 Kraje Ameryki Łacińskiej
1057 Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) - 10 państw
1055 MEDA - Unia Śródziemnomorska (wyłączając UE) - 14 państw
1053 Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) - 15 państw
1051 Kraje basenu Morza Śródziemnego (wyłączając UE) - 20 państw
1031 Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (ACP)
1021 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) - 4 państwa
5900 Różne - kraje nieokreślone (strefa geograficzna)
2119 Kraje spoza strefy euro (36 państw)
2019 Strefa euro (19 krajów)
2128 Kraje spoza Unii Europejskiej (27 państw)
5500 Oceania i regiony polarne
5590 Inne kraje Oceanii i regionów polarnych
5490 Inne kraje azjatyckie
5410 Kraje Bliskiego Wschodu
5290 Pozostałe afrykańskie kraje
5210 Afryka Północna
5300 Ameryka
5320 Ameryka Środkowa i Karaiby - 33 kraje
5920 Różne - kraje nieokreślone jako dodatkowe (strefa geograficzna)
5910 Różne - kraje nieokreślone jako wewnętrzne (strefa geograficzna)
008 Albania
1 Europa
QZ QX w ramach handlu z kr.trzecimi
QY QX w ramach handlu z UE
QX Niew.kr.i teryt, p. handl.i mil
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
   
7
Nastepna
Ostatnia