Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    rodzaj programu studiów
Symbol pozycji Nazwa pozycji
0 Ogółem
1 Absolwenci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości w Polsce i w ramach programu studiów wyjeżdżali za granicę w celu studiowania lub studiowania połączonego z pracą/praktyką
2 Programy w ramach Unii Europejskiej (np. ERASMUS)
3 Inne programy międzynarodowe
4 Pobyt niezwiązany z programami międzynarodowymi