Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Lista przedsiębiorstw
Symbol pozycji Nazwa pozycji
35 nazwa spółki przekazującej dywidendę