Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dochody budżetu środków europejskich
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    TERYT - województwa
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Województwa