Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydatki państwowych funduszy celowych
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Symbole Państwowych Funduszy Celowych
Symbol pozycji Nazwa pozycji
31 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
30 Fundusz Alimentacyjny w Likwidacji
29 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych
28 Fundusz Kredytu Technologicznego
27 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
26 Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
25 Fundusz Promocji Kultury
24 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
23 Fundusz Promocji Twórczości
22 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
21 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
20 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
19 Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
18 Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
17 Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
16 Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
15 Fundusz Wsparcia Policji
14 Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
13 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
12 Fundusz Reprywatyzacji
11 Fundusz Emerytur Pomostowych
10 Fundusz Emerytur Pomostowych
9 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
8 Fundusz Administracyjny
7 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
6 Fundusz Rekompensacyjny
5 Fundusz Zapasów Interwencyjnych
4 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3 Fundusz Pracy
2 Fundusz Emerytalno-Rentowy
1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych