Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skupione produkty rolne lub leśne bez VAT
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Teryt (województwo)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Województwa