Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Charakter osoby w świadczeniach na rzecz rodziny
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    osoba w świadczeniach rodzinnych
Symbol pozycji Nazwa pozycji
8 pozostały członek rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego
7 osoba, nad którą sprawowana jest opieka - świadczenie pielęgnacyjne
6 osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego:
5 osoba, której dotyczy wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego
4 osobia ubiegająca się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego
3 pozostały członek rodziny dziecka, na które wnioskuje się o zasiłek rodzinny
2 dziecko, na które wnioskuje się o zasiłek rodzinny
1 osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku rodzinnego