Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady inwestycyjne
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    źródła finansowania nakładów
Symbol pozycji Nazwa pozycji
12 środki własne
51 inne