Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sieć gazowa
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    sieć gazowa
Symbol pozycji Nazwa pozycji
2.2 O ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
2.1 O ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa
1 Przesyłowa
2 Dystrybucyjna