Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż gazu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    sprzedaż gazu
Symbol pozycji Nazwa pozycji
0 Ogółem
1 Użytkownicy gazu – gospodarstwa domowe
1.1 Użytkownicy gazu – gospodarstwa domowe, w tym ogrzewający mieszkanie
2 Użytkownicy gazu – przemysł i budownictwo
3 Użytkownicy gazu – handel i usługi
4 Użytkownicy gazu – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
5 Infrastruktura gazowa – sieć gazowa przesyłowa i dystrybucyjna
6 Infrastruktura gazowa – gazociągi bezpośrednie
7 Infrastruktura gazowa – gazociągi kopalniane
8 Infrastruktura w transporcie – tankowanie CNG łącznie z tankowaniem biometanu
11 Sprzedaż gazu na potrzeby bilansowania
10 Infrastruktura w transporcie – bunkrowanie LNG
9 Infrastruktura w transporcie – tankowanie LNG