Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wywóz kontenerów z terminalu intermodalnego
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Wielkość kontenerów obsługiwanych w terminalach intermodalnych
Symbol pozycji Nazwa pozycji
4.1.1 Kontenery 20’
4.1.2 Kontenery 25’
4.1.3 Kontenery 30’
4.1.4 Kontenery 35’
4.1.5 Kontenery 40’
4.1.6 Kontenery 45’