Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przywóz kontenerów do terminalu intermodalnego
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Miejsce załadunku/wyładunku w Polsce w transporcie intermodalnym
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Polska
Województwa
Miejscowość