Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zwiedzający wystawy muzealne za granicą
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kraje
Symbol pozycji Nazwa pozycji
008 Albania
040 Austria
036 Australia
056 Belgia
112 Białoruś
070 Bośnia i Hercegowina
100 Bułgaria
191 Chorwacja
499 Czarnogóra
203 Czechy
208 Dania
233 Estonia
246 Finlandia
250 Francja
300 Grecja
724 Hiszpania
528 Holandia
372 Irlandia
352 Islandia
376 Izrael
392 Japonia
124 Kanada
440 Litwa
442 Luksemburg
428 Łotwa
807 Macedonia
470 Malta
498 Mołdawia
276 Niemcy
578 Norwegia
620 Portugalia
643 Rosja
642 Rumunia
688 Serbia
703 Słowacja
705 Słowenia
840 Stany Zjednoczone
756 Szwajcaria
752 Szwecja
792 Turcja
804 Ukraina
336 Watykan
348 Węgry
826 Wielka Brytania
380 Włochy
K_E Inny kraj europejski
K_PE Inny kraj pozaeuropejski