Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Główne przeznaczenie budynku - opis
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Gminy
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Gminy