Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena roboty budowlano-montażowej
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    SRBM.KNNR
Symbol pozycji Nazwa pozycji
6.6 Linie napowietrzne średniego napięcia i słupowe stacje transformatorowe
6.5 Badania odbiorcze, pomiary
6.4 Linie napowietrzne niskiego napięcia
6.3 Przyłącza napowietrzne
6.2 Elektroenergetyczne linie kablowe
6.1 Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia
6 Budowa linii przesyłowych
5.24 Oświetlenie zewnętrzne
5.23 Linie napowietrzne niskiego napięcia
5.22 Kable energetyczne na napięcie znamionowe do 1 kV
2.15 Ogrodzenia
2.14 Rusztowania
2.13 Malowanie
2.12 Elementy kowalsko-ślusarskie
2.11 Podłogi i posadzki
2.10 Stolarka budowlana
2.9 Tynki i okładziny zewnętrzne
2.8 Tynki cienkowarstwowe wewnętrzne
2.7 Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych
2.6 Ścianki działowe z cegieł budowlanych, betonu komórkowego oraz kształtek szklanych
2.5 Pokrycia dachowe
2.4 Konstrukcje drewniane dachowe
2.3 Konstrukcje murowe
2.2 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
2.1 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
2 Wykonanie konstrukcji budowlanych
1.19 Studzienne ujęcia wody
1.18 Odwodnienie powierzchniowe wykopów fundamentowych
1.17 Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach
1.16 Stopnie i schody na skarpach
1.15 Przepusty wałowe i mnichy monolityczne
1.14 Bystrotoki, wodopoje, brody
1.13 Budowle na sieci drenarskiej
1.12 Roboty czerpalne (pogłębiarskie)
1.11 Zagospodarowanie łąk i pastwisk oraz ogrodzenie pastwisk
1.10 Zabudowa biologiczna
1.9 Konstrukcje faszynowe i palisady
1.8 Drenowanie
1.7 Roboty ziemne
1.6 Odwodnienie wykopów
1.5 Roboty wykończeniowe i towarzyszące
1.4 Roboty o charakterze branżowym
1.3 Ręczne roboty ziemne
1.2 Roboty ziemne zmechanizowane
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Roboty ziemne
5.21 Przyłącza napowietrzne
5.20 Instalacje odgromowe i przewody wyrównawcze
5.19 Oprawy oświetleniowe
5.18 Osprzęt instalacyjny
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia