Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zapas środków ochrony roślin na koniec okresu sprawozdawczego
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Środki ochrony roślin


Brak rozwinięcia wymiarów