Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zapasy towarów
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Lista towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2022 r. (wyciąg z PRODPOL)
Symbol pozycji Nazwa pozycji Jednostki miary Pozostałe oznaczenia
01.11.00-00.00.01 Kukurydza ogółem tona
01.11.11 Pszenica durum tona
01.11.12 Pozostała pszenica tona
01.11.32-00.01 Żyto ozime tona
01.11.33 Owies tona
01.11.40-00.00.01 Pozostałe zboża włączając proso i sorgo (z wyłączeniem pszenżyta) tona
01.11.43 Pszenżyto tona
01.11.9 Nasiona roślin oleistych tona
10.11.50-60.02 Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy wytapiany, spożywczy tona
10.11.50-70.01 Tłuszcz z bydła, owiec lub kóz, surowy lub wytapiany spożywczy tona
10.12.30-00 Tłuszcze z drobiu tona
10.41.60-30 Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elainidyzowane, nawet rafinowane ale dalej nieprzetworzone tona
10.41.60-50 Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie; reestryfikowane lub elainidyzowane, nawet rafinowane ale dalej nieprzetworzone tona
10.41.60-50.01 Tłuszcze roślinne uwodornione, wraz z frakcjami, rafinowane tona
10.42.10-30 Margaryna i produkty do smarowania, o obniżonej lub niskiej zawartości tłuszczu, z wyłączeniem margaryny płynnej tona
10.61.12-30 Ryż częściowo lub całkowicie mielony (bielony), nawet polerowany lub glazurowany tona
10.62.11-15 Skrobia ziemniaczana tona
10.81.10-00.00.01 Cukier (obejmuje: 10.81.11-00, 10.81.12-30, 10.81.12-90), w przeliczeniu na cukier biały tona
10.83.11-50 Kawa palona, niepozbawiona kofeiny tona
10.83.11-70 Kawa palona, bezkofeinowa tona
10.83.13-00 Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg tona
11.01.10-30 Whisky hektolitr przeliczeniowej objętości produktu o „100%” zawartości czystego składnika
11.01.10-40 Rum i inne napoje spirytusowe otrzymywane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej hektolitr przeliczeniowej objętości produktu o „100%” zawartości czystego składnika
11.01.10-50 Gin i gin Geneva hektolitr przeliczeniowej objętości produktu o „100%” zawartości czystego składnika
11.01.10-63 Wódka czysta o objętościowej mocy alkoholu 45,4% lub mniejszym hektolitr przeliczeniowej objętości produktu o „100%” zawartości czystego składnika
11.01.10-65 Napoje spirytusowe destylowane z owoców, z wyłączeniem likierów, ginu, ginu Geneva, napojów alkoholowych otrzymanych przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron hektolitr przeliczeniowej objętości produktu o „100%” zawartości czystego składnika
11.01.10-65.02 Napoje spirytusowe, otrzymywane przez destylację owoców, pozostałe hektolitr przeliczeniowej objętości produktu o „100%” zawartości czystego składnika
11.01.10-80.01 Likiery hektolitr przeliczeniowej objętości produktu o „100%” zawartości czystego składnika
11.01.10-80.02 Napoje spirytusowe, gdzie indziej niesklasyfikowane hektolitr przeliczeniowej objętości produktu o „100%” zawartości czystego składnika
11.02 WINA (GRONOWE) hektolitr
11.02.11-90 Wino musujące ze świeżych winogron (z wyłączeniem szampana) hektolitr
11.02.12-11 Wina białe jakościowe produkowane w określonych regionach hektolitr
11.02.12-15 Wino i moszcz winogronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, pozostające w wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, w temperaturze 20 stopni C, z wyłączeniem win musujących hektolitr
11.02.12-15.01 Moszcze winogronowe hektolitr
11.02.12-17 Wino i moszcz winogronowy, jakościowe, z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, wina jakościowe produkowane w określonych regionach, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 15% lub mniejszej, z wyłączeniem win białych i win musujących hektolitr
11.02.12-20 Wina ze świeżych winogron i moszcz gronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15% obj. (z wyłączeniem wina musującego) hektolitr
11.02.12-31 Porto, Madeira, Sherry i inne o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 15% obj. hektolitr
11.03.10-00.02 Miody pitne hektolitr
11.03.10-00.03 Napoje fermentowane z wyjątkiem moszczów i miodów (np. cydr, perry, inne wina owocowe, nalewki na winie z soku winogronowego, nalewki na winie owocowym, aromatyzowane lub nie) hektolitr
11.03.10-00.03.03 Wina z soku winogronowego aromatyzowane bądź nie hektolitr
11.03.10-00.03.04 Cydr hektolitr
11.03.10-00.03.06 Wina owocowe inne niż wina z soku winogronowego (włączając wina wzmacniane alkoholem) hektolitr
11.04.10-00 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron hektolitr
11.05.10-00 Piwo otrzymywane ze słodu, z wyłączeniem piwa bezalkoholowego, piwa o objętościowej mocy alkoholu 0,5% lub mniejszej hektolitr
11.05.10-10 Piwo bezalkoholowe o objętościowej mocy alkoholu 0,5% lub mniejszej hektolitr
12.00.11-50 Papierosy z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego namiastkami milion sztuk
20.14.74-00.02.01 Spirytus (alkohol etylowy) rektyfikowany, butelkowany przeznaczony do spożycia (na rynek) hektolitr przeliczeniowej objętości produktu o „100%” zawartości czystego składnika