Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zapasy wyrobów gotowych
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Nomenklatura PRODPOL do badań miesięcznych w 2022 r. (w zakresie zapasów wyrobów)
Symbol pozycji Nazwa pozycji Jednostki miary Pozostałe oznaczenia
01.11.00-00.00.01 Kukurydza ogółem tona
01.11.11 Pszenica durum tona
01.11.12 Pozostała pszenica tona
01.11.32-00.01 Żyto ozime tona
01.11.33 Owies tona
01.11.40-00.00.01 Pozostałe zboża włączając proso i sorgo (z wyłączeniem pszenżyta) tona
01.11.43 Pszenżyto tona
01.11.9 Nasiona roślin oleistych tona
05.10.10 Węgiel kamienny z wyłączeniem brykietów i podobnych paliw stałych tona
05.10.10-00.01 Węgiel koksujący tona
28.23.10-00.13.01 Kasy rejestrujące sztuka
29.10.21-00 Samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej nie większej niż 1500 cm3 z wyłączeniem pojazdów do przewozu więcej niż 10 osób, pojazdów śniegowych, golfowych i podobnych sztuka
29.10.21-00.01 Samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej nie większej niż 1000 cm3, z wyłączeniem pojazdów do przewozu więcej niż 10 osób, pojazdów śniegowych, golfowych i podobnych sztuka
29.10.21-00.02 Samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ponad 1000 cm3 ale nie więcej niż 1500 cm3 z wyłączeniem pojazdów do przewozu więcej niż 10 osób, pojazdów śniegowych, golfowych i podobnych sztuka
29.10.22 Samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ponad 1500 cm3 sztuka
29.10.22-30 Samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ponad 1500 cm3, z wyłączeniem pojazdów do przewozu więcej niż 10 osób, samochodów kempingowych, pojazdów śniegowych, do golfa i podobnych sztuka
29.10.22-30.01 Samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ponad 1500 cm3, ale nie więcej niż 3000 cm3 sztuka
29.10.22-30.02 Samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ponad 3000 cm3 sztuka
29.10.22-50 Samochody kempingowe wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ponad 1500 cm3, ale nie więcej niż 3000 cm3 sztuka
29.10.23 Samochody osobowe wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężny) sztuka
29.10.23-10 Samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężny), o pojemności skokowej nie większej niż 1500 cm3, z wyłączeniem pojazdów do przewozu więcej niż 10 osób, pojazdów śniegowych, do golfa i podobnych sztuka
29.10.23-30 Samochody osobowe, wyposażone w w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężny), o pojemności skokowej ponad 1500 cm3 ale nie więcej niż 2500 cm3, z wyłączeniem pojazdów do przewozu więcej niż 10 osób, pojazdów śniegowych, do golfa i podobnych sztuka
29.10.23-40 Samochody osobowe, wyposażone w w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężny), o pojemności skokowej ponad 2500 cm3, z wyłączeniem pojazdów do przewozu więcej niż 10 osób, samochodów kempingowych, pojazdów śniegowych, do golfa i podobnych sztuka
29.10.23-53 Samochody kempingowe, wyposażone w w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężny), o pojemności skokowej ponad 1500 cm3 ale nie więcej niż 2500 cm3 sztuka
29.10.23-55 Samochody kempingowe, wyposażone w w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężny), o pojemności skokowej ponad 2500 cm3 sztuka
29.10.24-00 Pozostałe samochody osobowe (z wyłączeniem pojazdów do przewozu więcej niż 10 osób, pojazdów śniegowych, golfowych i podobnych) sztuka
29.10.41 Pojazdy samochodowe do transportu towarów, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężny) sztuka
29.10.41-10 Samochody ciężarowe wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężny), o masie całkowitej nie większej niż 5 ton, z wyłączeniem pojazdów samowyładowczych do użytku poza drogami publicznymi sztuka
29.10.41-30 Samochody ciężarowe wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężny), o masie całkowitej ponad 5 ton ale nie więcej niż 20 ton, z wyłączeniem pojazdów samowyładowczych do użytku poza drogami publicznymi, ciągników sztuka
29.10.41-40 Samochody ciężarowe wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężny), o masie całkowitej ponad 20 ton, z wyłączeniem pojazdów samowyładowczych do użytku poza drogami publicznymi sztuka
29.10.42-00 Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli) do transportu towarów, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów sztuka
29.10.42-00.01 Samochody ciężarowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o masie całkowitej nie większej niż 5 ton sztuka
29.10.42-00.02 Samochody ciężarowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o masie całkowitej ponad 5 ton sztuka
29.10.42-00.03 Samochody ciężarowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, gdzie indziej niesklasyfikowane sztuka
30.92.10-00 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery, włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze, bez napędu silnikowego sztuka
30.92.10-00.01 Rowery terenowe i BMX-y sztuka
30.92.10-00.02 Rowery górskie sztuka
30.92.10-00.03 Rowery turystyczne / miejskie sztuka
31.00.11 Meble do siedzenia, o konstrukcji głównie metalowej tysiąc sztuk
31.00.12 Meble do siedzenia, o konstrukcji głównie drewnianej tysiąc sztuk
31.02.10-00 Meble drewniane i meble z materiałów drewnopochodnych w rodzaju stosowanych w kuchni tysiąc sztuk
31.09.12 Meble drewniane i z materiałów drewnopochodnych w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach tysiąc sztuk
32.99.54-00.01 Świece stołowe tona
24.45.30-25.01 Magnez nieobrobiony plastycznie kilogram
25.11.10-30 Budynki prefabrykowane, z żeliwa lub stali tona
25.11.10-50 Budynki prefabrykowane, z aluminium tona
25.11.21-00 Mosty i części mostów, z żeliwa lub stali tona
25.11.22-00.01 Konstrukcje słupów, wież i masztów tona
25.11.22-00.02 Konstrukcje dźwigów montażowych i przeładunkowych tona
25.11.22-00.03 Konstrukcje szkieletów środków transportu (szyby wyciągowe) tona
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
15
Nastepna
Ostatnia